HOTLINE: 0904 89 4444

Trà Vinh: Tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 2018
(Phương Nam Plus) - UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 2018.
07:28 02-11-2018
 
Đua ghe Ngo trong Lễ hội Ok Om Bok. Nguồn: travinh.gov.vn

Theo đó, để đồng bào đón mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2018 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer; kêu gọi đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
Ngoài ra, tổ chức tốt các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào; tuyên truyền kịp thời các hoạt động liên quan đến Lễ hội Ok Om Bok. Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh sẽ diễn ra vào ngày 22/11/2018.
 
Đây là lễ hội truyền thống đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức hàng năm theo phong tục, tập quán của đồng bào Khmer nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.
 
Theo bvhttdl.gov.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: