HOTLINE: 0904 89 4444

 • Nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc
  22:41 21-11-2017
  Nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc
  Hiện nay, có rất nhiều sách, báo, tài liệu tại Việt Nam ghi chép Võ Tắc Thiên (624 – 705) là vị nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
 • Nhớ về một thời cơ lịch sử
  Nhớ về một thời cơ lịch sử
  Nếu Trần Dụ Tông khi ấy sát cánh cùng Trần Hữu Lượng đánh bại Chu Nguyên Chương. Trần Hữu Lượng sẽ là người Đại Việt đầu tiên làm Hoàng đế Trung Quốc. Và như thế, mọi thư tịch Đại Việt bị quân Nguyên cướp sang Trung Nguyên sẽ trở về Đại Việt. Và như thế, nhà Trần sẽ không suy thoái, sẽ không bị quân Minh xâm lược. Lịch sử Đại Việt sẽ đi theo hướng khác, biết đâu rất sáng sủa từ đó.
 • Hoàng đế đốt nhiều sách nhất trong lịch sử nhân loại
  Hoàng đế đốt nhiều sách nhất trong lịch sử nhân loại
  Trong lịch sử nhân loại, chưa có ai đốt nhiều sách như Hoàng đế Càn Long nhà Thanh của Trung Quốc. Dưới thời phong kiến, có rất nhiều vụ án văn chương đau lòng xảy ra, đặc biệt là dưới triều đại nhà Thanh, thời Khang Hy, Ung Chính và đến thời Càn Long còn thảm khốc hơn. Đồng thời cũng dưới thời Hoàng đế này, ở Trung Quốc đã có hàng trăm ngàn quyển sách bị đốt ra tro.
 • Nhân vật kiệt xuất trong lịch sử nhân loại
  15:46 15-11-2017
  Nhân vật kiệt xuất trong lịch sử nhân loại
  Năm Bính Dần 1206, Thiết Mộc Chân thu phục được các bộ tộc Mông Cổ và lập ra đế quốc Mông Cổ. Thiết Mộc Chân tự xưng là Thành Cát Tư Hãn.
 • Những cải cách canh tân của Nguyễn Trường Tộ
  Những cải cách canh tân của Nguyễn Trường Tộ
  Nguyễn Trường Tộ là một nhà cải cách lớn của dân tộc ta vào cuối thế kỉ XIX. Thời bấy giờ nhà nước phong kiến Việt Nam dang trên đà suy vong, ngày càng đi vào con đường bế tắc về kinh tế, chính trị cũng như quân sự.
 • Ngàn năm không ngớt tiếng khen chê
  Ngàn năm không ngớt tiếng khen chê
  Hồ Quý Ly là một nhân vật “đặc biệt”, người ngàn năm vẫn chông chênh giữa những lằn ranh của đúng sai, công tội mà đương thời và hậu thế nói về ông. Hồ Quý Ly thì đã nằm dưới cỏ xanh nơi viễn xứ, những trang sử về ông vẫn viết tiếp và những tranh cãi về ông vẫn chưa thôi.
 • Vị chúa tài giỏi trong các đời chúa Nguyễn
  16:07 13-11-2017
  Vị chúa tài giỏi trong các đời chúa Nguyễn
  Năm Ất Mùi 1655, chúa Hiền sai Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến đem quân ra bắc đánh họ Trịnh. Trong bảy lần chiến tranh Trịnh – Nguyễn phân tranh tính từ năm 1627 đến năm 1672, thì đây chính là lần duy nhất chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã chủ động đem quân tiến đánh ra Đàng Ngoài.
 • Tống Huy Tông, vị vua mất nước thời Bắc Tống
  Tống Huy Tông, vị vua mất nước thời Bắc Tống
  Vương triều nhà Tống được hình thành từ năm 960, đến năm 1279 mới bị diệt vong, và trải qua hai thời kỳ gọi là Bắc Tống và Nam Tống. Cũng như các triều đại khác, triệu đại nhà Tống có những ông vua có thể liệt vào hàng “hôn quân bạo chúa”, những ông vua có những sở thích kỳ quái, khiến cho nước mất nhà tan, như trường hợp của vua Tống Huy Thông nhà Bắc Tống là một ví dụ.
 • Ông vua họ Dương duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam
  Ông vua họ Dương duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam
  Tuy làm vua, nhưng không truyền nối được cho đời sau, nên Bình Vương Dương Tam Kha chính là vị vua họ Dương duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
 • Câu chuyện kỳ lạ về bà Quận Chúa hoang đàng
  16:37 06-11-2017
  Câu chuyện kỳ lạ về bà Quận Chúa hoang đàng
  Trong kho tàng huyền tích của nước Việt ta, chuyện về các ông Hoàng bà Chúa có thể nói là muôn hình vạn vẻ. Thế nhưng việc một người phụ nữ vốn nổi danh bởi sự hoang đàng hư hỏng lại được người dân lập cả miếuđể thờ, thì chắc hiếm.
 • Nhân vật nổi tiếng thời nhà Nguyễn
  Nhân vật nổi tiếng thời nhà Nguyễn
  Năm Mậu Thân 1908, Đề Thám cho người lập mưu đầu độc lính Pháp ở Hà Nội, sự kiện trên đã gây tiếng vang lớn lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lúc đó thực dân Pháp đang rất mạnh, chúng ráo riết lập đồn bốt, mở đường để chuẩn bị đánh đòn quyết định vào căn cứ của cuộc khởi nghĩa, và cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã mất dần lợi thế.
 • Chuyện ít biết về xây dựng Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa
  Chuyện ít biết về xây dựng Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa
  Người xưa đã làm thế nào để xây dựng được một thành trì kiên cố, kỳ vĩ như Thành nhà Hồ? Câu hỏi ấy cho tới nay không ai có thể trả lời chính xác. Có nhiều truyền thuyết về kỹ thuật xây Thành được các nhà nghiên cứu thu thập.