HOTLINE: 0904 89 4444

Bộ VH, TT&DL đề nghị tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý thông tin liên quan đến Chùa Ba Vàng
(Phương Nam Plus) - Bộ VH, TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung gồm: Kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin nêu trên tại Chùa Ba Vàng và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
10:26 26-03-2019
 
Chùa Ba Vàng. Ảnh: Internet

Ngày 20/3, Bộ VH, TT&DL đã gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý thông tin liên quan đến Chùa Ba Vàng.

Văn bản số 1013/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký nêu rõ, qua phản ánh của báo chí và dư luận xã hội về việc Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động "gọi vong" và truyền bá mê tín dị đoan, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung gồm: Kiểm tra, xác minh làm rõ những thông tin nêu trên tại Chùa Ba Vàng và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
Bộ VH, TT&DL cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội tại địa phương; chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy quản lý di tích tôn giáo, tín ngưỡng, kịp thời ngăn chặn việc truyền bá hoạt động mê tín dị đoan, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần lành mạnh của nhân dân và báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL trước ngày 25/3/2019.

P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: