HOTLINE: 0904 89 4444

Kết nạp hai thành viên mới
(Phương Nam Plus) - Sáng nay 12/8, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức kết nạp hai thành viên mới là ông Thịnh Quang Phẩm, cựu chiến binh sư đoàn 337, Quân đoàn 14, nghỉ hưu tại Đông Anh - Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thuỷ, giảng viên Trung tâm đào tạo phát triển tài năng nghệ thuật dân tộc Bảo Hà tại Đông Anh- Hà Nội.
14:33 12-08-2019
 
Nhà báo Hoàng Mai, Chánh Văn phòng Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam đọc Quyết định kết nạp 2 thành viên mới

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã trao Quyết định kết nạp cho hai thành viên mới là ông Thịnh Quang Phẩm và bà  Nguyễn Thị Thuỷ. Sau khi được trao Quyết định chính thức trở thành thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, ông Thịnh Quang Phẩm và bà Nguyễn Thị Thuỷ hứa tuân thủ mọi nội quy, quy chế, điều lệ, sự lãnh đạo của Trung tâm và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp hết sức mình vì sự nghiệp nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.
 
Lãnh đạo Trung tâm trao Quyết định cho 2 thành viên mới

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam có nhiều thành viên gồm những người hoạt động trong giới văn hóa nghệ thuật như các GS, TS, NSND, NSUT trong toàn quốc. Trung tâm có cơ quan ngôn luận là Tạp chí Văn hiến Việt Nam (Báo viết và Văn hiến điện tử). Trung tâm có các đơn vị trực thuộc gồm: Hội thơ đường luật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc, Tập Đoàn truyền thông Quốc gia, Trung tâm văn hóa Quan họ khu vực Bắc Giang, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa xứ Nghệ, Trung tâm nghiên cứu phát triển văn hóa dân tộc Sán Dìu, Trung tâm xúc tiến quảng bá văn hóa phi vật thể Việt Nam, các cơ quan đại diện của Trung tâm tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Vinh - Nghệ An, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định...
 
Vũ Xuân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: