HOTLINE: 0904 89 4444

Đổi tên Trung tâm thành Viện NC bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc
(Phương Nam Plus) - Ngày 26/8/2019, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thật Việt Nam Phạm Văn Tân đã ký Quyết định số 900/QĐ - LHHVN về việc đổi tên Trung tâm nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc thành Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc.
16:42 09-09-2019
Tiếng Anh: Institule for research conservation and development of national culture

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IRCDC.
 
 
Quyết định đổi tên Trung tâm thành Viên nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
 
Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc có chức năng, nhiệm vụ:
 
1/ Chức năng:

- Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ và nghệ sĩ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, văn hoá nghệ thuật để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, dịch vụ khoa học công nghệ và văn hoá để giới thiệu, quảng bá nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống tinh thần theo truyền thống Việt Nam.
 
2/ Nhiệm vụ: 
 
- Nghiên cứu khoa học: Triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án về bảo tồn di sản văn hoá, nghệ thuật truyền thống.
 
- Dịch vụ khoa học công nghệ: Tư vấn, tổ chức hội thảo khoa học về văn hoá, danh nhân, nghệ thuật truyền thống, tổ chức sự kiện văn hoá.
 
- Đào tạo chuyên môn nghệ thuật truyền thống, mỹ thuật, tổ chức hoà âm, ánh sáng, sân khấu... Động viên, khen thưởng, tặng quà lưu niệm các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá nghệ thuật dân tộc theo đúng Luật Thi đua khen thưởng đúng quy định của Nhà nước và Liên hiệp hội Việt Nam.
 
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 
Cùng với Quyết định trên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thật Việt Nam Phạm Văn Tân đã ký Quyết định số 901/QĐ-LHHVN phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc.
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thật Việt Nam Phạm Văn Tân đã ký Quyết định số 902/QĐ - LHHVN về việc công nhận Hội đồng quản lý Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc gồm 6 thành viên do GS Hoàng Chương làm Chủ tịch Hội đồng; NSUT Nhạc sĩ Nguyễn Thế Phiệt, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng quản lý gồm: Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Hoàng Mai, Đặng Thị Tình và Đặng Thị Ngọc Vân.
 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thật Việt Nam Phạm Văn Tân đã ký các Quyết định bổ nhiệm GS Hoàng Chương làm Viện Trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hoá dân tộc; 3 Phó Viện trưởng gồm: Nguyễn Thế Phiệt, Đặng Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thế Khoa.
 
Vũ Xuân Bân
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: