HOTLINE: 0904 89 4444

Người khai sáng đường lối hội nhập
(Phương Nam Plus) - Tư tưởng nhanh chóng hội nhập với thế giới hiện đại để tìm con đường phát triển cho đất nước là một sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng hội nhập của Người mang tính hướng đạo cho công cuộc hội nhập ngày nay.
16:52 16-07-2019
Trên tường nhà New Zealand House ở thủ đô London nước Anh, nơi Bác Hồ từng làm việc để kiếm sống năm xưa, có treo một tấm biển bằng men, nền xanh, chữ trắng với dòng viết: “Hồ chí Minh (1989 - 1969) người kiến tạo ra nước Việt Nam hiện đại”.
 


Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp (12-1920)
 
Phải độc lập mới hội nhập
 
Nguyễn Ái Quốc dấn thân vào con đường cứu nước như một chiến sĩ của phong trào Duy Tân khởi động từ đầu thế kỉ XX. Do đó, Người chịu ảnh hưởng không ít tư tưởng của các bậc tiền nhân như Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh… Sau những hoạt động chính trị đầu tiên, người chiến sĩ Duy Tân ấy nhận ra rằng cũng như dân chủ, một tộc chỉ có thể hội nhập với tư thế một quốc gia độc lập. Trong khi hai cụ Phan lần lượt nhận ra bế tắc của mục tiêu dân chủ và hội nhập không thể thực hiện được cùng với sự tồn tại của chủ nghĩa thực dân và chế độ thuộc địa. Vào thời điểm giữa hai cuộc chiến tranh đế quốc, Nguyễn Ái Quốc nhận ra rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới đáp ứng được điều đó.
 
Bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam do Người soạn thảo là một thông điệp rõ ràng nhất về tinh thần hội nhập của dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc gia nhập phong trào cộng sản, nhưng lại sớm nhận ra sự bất cập trong đường lối của quốc tế cộng sản đối với lợi ích và con đường giải phóng dân tộc. Nhà hoạt động cộng sản trẻ tuổi ấy, vào năm 1924 đã nói đến sự bất cập trong thời gian học tập lý luận tại nước Nga Xô viết, khi phân tích thực tiễn xã hội và giai cấp ở Việt Nam, khi vạch ra sự cần thiết phải bổ sung cho học thuyết của Mác những tri thức về phương Đông, khi dũng cảm đưa ra một nguyên lý còn “xa lạ” với quan điểm cộng sản đương thời, rằng “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn”.
 
Hội nhập theo dòng chảy lịch sử
 
Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc với chủ trương đặt lợi ích và mục tiêu giải phóng dân tộc lên trên hết. Tổ chức và Cương lĩnh của Mặt trận Việt Minh là nhân tố giúp dân tộc Việt Nam giành được độc lập bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh của dân tộc ấy lại được nhân lên bằng lợi thế vận dụng những cơ hội mà thời đại mở ra. Nó làm cho cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc cũng đồng thời mở ra cơ hội cho cuộc hội nhập lớn của dân tộc Việt Nam.
 
Dẫn ra những đoạn trích trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định Việt Nam sẽ là bước đi tiếp của những lý tưởng chung mà nhân loại đã theo đuổi. Đó là sự hội nhập theo dòng chảy của lịch sử. Tất cả các chính sách được ban hành và thực hiện ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời cho đến trước khi phải lâm vào cuộc chiến tranh triền miên đã thể hiện một cách minh bạch và toàn diện của chủ trương hội nhập.
 
Chủ nghĩa cộng sản thực tiễn và chủ trương “mở cửa”
 
Tư tưởng Hội nhập của Hồ Chí Minh được thể hiện một cách minh bạch và nhất quán. Trong một hoàn cảnh lịch sử hết sức phức tạp, Hồ Chí Minh đưa ra rất nhiều sách lược mềm mỏng để đoàn kết dân tộc và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, nhưng không bao giờ né tránh khi nói đến mục tiêu mang tính lý tưởng của mình là phấn đấu do chủ nghĩa cộng sản. Nhưng chắc chắn đó chưa phải là mục tiêu trước mắt và chủ nghĩa cộng sản của Hồ Chí Minh là một sự phấn đấu lâu dài và bắt nguồn từ thực tiễn chứ không phải là những giáo điều đương đại và càng không phải là một quan niệm phương Tây thuần túy, càng không phải là Trung Hoa thuần túy. Đặc biệt trên lĩnh vực đối ngoại, những thông điệp của nước Việt Nam độc lập là rõ ràng: “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ, không muốn gây thù oán với ai”, nước Việt Nam chủ trương độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ. Thực hiện một chính sách “mở cửa” thật rộng trong một thông điệp gửi Liên Hiệp quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đối với các nước dân chủ, nước Việt Nam thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực: Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, các nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng tất cả các cảng, các sân bay và đường sá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. Nước Việt Nam chấp nhận mọi tổ chức hợp tác kinh tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hiệp quốc”.
 
Phan Hữu - Bình Trọng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: