HOTLINE: 0904 89 4444

Quyết định triệu tập Đại hội XIII của Đảng từ ngày 25/1 đến 2/2/2021
(Phương Nam Plus) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.
23:03 23-12-2020

Đại hội XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.
 
Theo TTXVN
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: