HOTLINE: 0904 89 4444

Sở GD&ĐT Nghệ An nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra
(Phương Nam Plus) - Sở GD&ĐT Nghệ An đã và đang tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá và đã đạt được những kết quả toàn diện....
15:44 28-12-2019

Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, năm học qua Sở GD&ĐT Nghệ An đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề ra. Chất lượng giáo dục bậc phổ thông tiếp tục được khẳng định vững chắc. Tiêu biểu như em Trần Thế Trung xuất sắc giành giải Nhất (Vòng Nguyệt quế) chung kết năm Đường lên đỉnh Olimpia lần thứ 19. Năm học 2018 - 2019, Nghệ An có 90/102 học sinh dự thi đạt giải HSG quốc gia, xếp thứ 2 toàn quốc,… Công tác đội ngũ đảm bảo được số lượng và chất lượng, chỉ đạo phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên môn sâu, có hiệu quả. Bên cạnh đó, Sở đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó quan tâm đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại; đặc biệt trong dịp hè 2019, tích cực tham mưu thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó lãnh đạo thực hiện năm cải cách hành chính 2019 theo Chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng bộ Sở tiến hành rà soát, đề xuất cải tiến, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ các quy trình, thủ tục rườm rà, xây dựng và hoàn thiện hệ thống phòng họp trực tuyến với 21 điểm cầu. 

"Chúng tôi đã tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, lãnh đạo còn xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Năm 2019, Đảng bộ tự chấm điểm các tiêu chí của năm là: 95,5 điểm và xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 16/81 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 63/81 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/81 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 01/81 đảng viên mới được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng nên chưa xếp loại", ông Thành nói.
 
Cũng theo ông Thành, bên cạnh những thành tích đã đạt được thì Đảng bộ Sở còn có một số hạn chế cần phải khắc phục như: Đảng bộ Sở cần thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Một số cán bộ, đảng viên, công chức còn ngại học tập, ngại nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết; có đảng viên còn vi phạm Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình... 

Theo ông Thành, Sở GD&ĐT đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác chỉ đạo và điều hành năm 2019 như: Tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, tham mưu thực hiện Chương trình công tác năm 2019, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn, đặc biệt là chú trọng tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn ngành. 

Do nguyên nhân khách quan nên một số chương trình, kế hoạch được xác định trong Quyết định nhưng không được thực hiện, công tác tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp; việc cập nhật và công khai thông tin của các nhà trường trên cổng thông tin còn hạn chế, cơ sở vật chất các trường học xuống cấp, nhu cầu cần đầu tư sửa chữa nâng cấp tăng nhanh; vẫn còn sử dụng phòng học tạm mượn. "Đến năm 2020 Sở sẽ tập trung đổi mới các hoạt động chỉ đạo, điều hành góp phần cải cách hành chính, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đối với Ngành GD&ĐT", ông Thành chia sẻ.
 


Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thăm và làm việc tại Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An

Ngành GD&ĐT Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện nền nếp Ứng dụng công nghệ thông tin như phần mềm VNPT- IOFFICE; phần mềm “Một cửa điện tử dịch vụ công trực tuyến”; tổ chức họp và tập huấn trực tuyến; hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Ngành. 

Chăm lo các điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục bền vững, thực hiện đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Xây dựng đội ngũ đảm bảo số lượng, chất lượng; từng bước giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên ở THCS, TH và MN, đến nay đã cơ bản cân đối đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục. Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó quan tâm đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại. 

Đến thời điểm ngày 31/5/2019, Sở GD&ĐT đã ban hành 07 kết luận thanh tra hành chính, 06 kết luận thanh tra chuyên ngành, 02 báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên ngành diện rộng.

Kết thúc năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT Nghệ An được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Nghệ An còn có một số hạn chế nhất định: Ứng dụng công nghệ thông tin trong day và học còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất các trường học xuống cấp, nhu cầu đầu tư sửa chữa tăng nhanh, một số cuộc thanh tra, kiểm tra không thực hiện được hoặc không đúng thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt, công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị chưa thực sự chặt chẽ, rõ trách nhiệm, 
 
Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đặt ra nhiều phương hướng và nhiệm vụ cho năm học 2019 - 2020: Cụ thể là tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, phấn đấu đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí; về công tác quản lý nhà nước, quản trị trường học, cam kết chất lượng của từng cấp học, bậc học và cơ sở giáo dục, theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo, rà soát những cá năng có chuyên môn, có tinh thần đổi mới để bồi duỡng.... Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập để thúc đẩy, phát triển giáo dục, triển khai xây dựng cơ sở vật chất và từng bước hoàn thiện các yếu tố giáo dục đảm bảo thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
 
Nguyễn Diệu
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: