HOTLINE: 0904 89 4444

Thạch Đồng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về kinh tế - xã hội
(Phương Nam Plus) - Năm 2019 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2015 - 2020), trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cấp uỷ Đảng, chính quyền, xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh đã thu được nhiều kết quả đáng mừng.
16:20 28-12-2019
Ông Trần Quốc Hương, Chủ tịch UBND xã Thạch Đồng cho biết, mặc dầu bước sang năm 2019 gặp nhiều khó khăn, thử thách song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Trong năm qua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tuy nhiên một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong thời gian tới đơn vị sẽ khắc phục những khó khăn, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội để đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, an ninh, quân sự xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì bền vững các tiêu chí.
 


Cơ sở hạ tầng ở xã Thạch Đồng đã được đầu tư xây dựng. Ảnh: TL

“Những kết quả nổi bật mà xã Thạch Đồng đạt đựơc trong thời gian qua, tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 165,1/165,5 tỷ đồng, bằng 99,75% kế hoạch năm. So với năm 2018 tăng 7,9%; trong đó: Hoạt động thương mại, dịch vụ ước đạt 73,0 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch, tăng 8,6%; Giá trị tiểu thủ công nghiệp ước đạt 48,0 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch, tăng 21,5%; Giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ước đạt 11,0 tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm, giảm 29%; Giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 33,1 tỷ đồng, đạt 113,3% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2018”, ông Hương cho biết.

Cũng theo ông Hương, năm qua địa phương coi trọng các lĩnh vực quan trọng, để rồi từ đó lên kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, địa phương coi trọng khai thác tiềm năng và thế mạnh để rồi từng bước “biến các mục tiêu trở thành hiện thực.

Song song với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đuợc thực hiện tốt. Đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức tuyên truyền các chủ truơng đường lối của Đảng và Nhà nước, thông tin các Chỉ thị, Nghị quyết, kịp thời tới nhân dân. Đặc biệt tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới qua hệ thống loa truyền thanh của xã và qua pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền… Phối hợp với MTTQ bình xét GĐVH năm 2019, kết quả đạt 92,7%, 3 năm liên tục đạt 80,5%, gia đình tiêu biểu 10%. (Riêng gia đình văn hóa năm 2019 tăng 3,6% so với năm 2018).

Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh được quan tâm thực hiện tốt. Công tác chính sách, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đựơc đơn vị còn gặp không ít khó khăn và thách thức; một số chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết HĐND xã chưa đạt, “ngoài yếu tố khách quan (đặc thù địa hình của xã đất chật, người đông; điểm xuất phát thấp; nguồn lực đầu tư hạn chế; huy động nội lực yếu, một số bộ phận nhân dân thiếu sự đồng tình, ủng hộ với chủ trương xây dựng NTM…) thì nguyên nhân trực tiếp vẫn do công tác chỉ đạo, điều hành chương trình mục tiêu có thời điểm còn lúng túng, bị động, thiếu sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương chưa ghiêm”, ông Hưng chia sẻ. 

Đặc biệt, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ước đạt 11,0 tỷ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm, giảm 29,0% so với năm 2018. Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 33,1tỷ đồng, đạt 113,3% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2018.

Nhằm khắc phục những khó khăn trong phát triển kinh tế, phát huy những kết quả tích cực xã Thạch Đồng ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp.

Theo đó, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân xã nhà tiếp tục quyết tâm phấn đấu xây dựng hoàn thiện và bền vững các tiêu chí NTM để xã đạt NTM nâng cao trong những năm tiếp theo. 

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền phải tập trung cao độ để chỉ đạo, rà soát, kiểm tra và có giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân gieo cấy hết diện tích, đảm bảo lịch thời vụ. Quy hoạch theo từng vùng để cơ cấu các giống lúa phù hợp với chất đất. Tuyên truyền bà con tăng diện tích gieo cấy lúa xuân muộn. "Mặc dầu còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh các giải pháp, thực hiện thành công mọi mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới", ông Hương khẳng định.
 
Hoàng Anh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: