HOTLINE: 0904 89 4444

Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
(Phương Nam Plus) - Trong năm 2019, mặc dầu gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng xã Nam Giang (Nam Đàn - Nghệ An) đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ban ngành và sự quyết tâm của toàn thể nhân dân, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.
15:29 15-02-2020


Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã Nam Giang. Ảnh: P.V

Nắm rõ được phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần đạt được trong năm 2019, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Nam Giang đã xác định chỉ tiêu, không ngừng phấn đấu và nỗ lực. Các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Ông Trần Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND xã Nam Giang khẳng định, chúng tôi đã tập trung mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để rồi từ đó mang lại những kết quả đáng mừng.


Theo đó, tổng diện tích gieo trồng toàn xã 413,4ha đạt 100,4% so với kế hoạch; tổng đàn trâu bò là 234 con đạt 34,9% so với kế hoạch; đàn lợn có 2.100 con đạt 127,3% so với kế hoạch; tổng đàn gia cầm có 54.00 con đạt 98,2% so với kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy là 120,5ha đạt 100% so với kế hoạch, trong đó diện tích hồ, đập là 22ha, diện tích cá ao là 20ha… Tổng giá trị các ngành công nghiệp - xây dựng 110,6 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch…

Ông Hồng cho biết thêm, giai đoạn thực hiện xây dựng NTM đến nay đã hoàn thành công trình trường mầm non, tu sửa, nâng cấp nhà học 2 tầng trường THCS; triển khai lắp đặt đồng hồ nước cho 340/350 hộ có nhu cầu. 

Bên cạnh đó các hoạt động thương mại - dịch vụ không ngừng phát triển. Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn ngày càng được quan tâm và có sự chuyển biến tích cực.

Song song với sự phát triển kinh tế các lĩnh vực về văn hóa - xã hội cũng đạt được nhiều kết quả to lớn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với các hoạt động tuyên truyền theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Diện tích nhà văn hóa xã 410m2 có trên 350 chỗ ngồi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đầu năm như: Giải bóng chuyền hội nông dân, giải bóng chuyền hội phụ nữ…

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Tuyên truyền và vận động quyên góp từ nhiều nguồn. Phối hợp với Hội người khuyết tật và trẻ em mồ côi tổ chức tặng quà cho trẻ nhân tháng hành động vì trẻ em. 

“Bước sang năm 2020, xã Nam Giang đặt ra nhiều mục tiêu và định hướng về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực, thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, tiếp tục phấn đấu thúc đẩy sản xuất, kinh doanh… giữ vững các thôn văn hóa, giữ vững trạm chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương”, ông Hồng khẳng định.


Có thể thấy từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của Nam Giang đã có sự chuyển mình rõ rệt, cơ sở hạ tầng được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, do xuất phát điểm của xã thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ. Vì vậy trong thời gian tới Nam Giang mong muốn các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí cho xã để xã tập trung hoàn thiện sớm hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, kênh mương và cơ sở vật chất văn hóa. Từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện những tiêu chí nông thôn mới còn lại để về đích theo đúng lộ trình đề ra.
 
P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: