HOTLINE: 0904 89 4444

Sơn Thành: Nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội
(Phương Nam Plus) - Năm 2019 mặc dầu gặp nhiều khó khăn, song với vai trò chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo của Đảng, điều hành linh hoạt của chính quyền, thực hiện một cách đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng với sự cố gắng của toàn thể nhân dân, xã Sơn Thành (Yên Thành - Nghệ An) đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
15:44 15-02-2020


Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã Sơn Thành

Chủ tịch UBND xã Trần Bá Toàn cho biết: Năm vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, sự đoàn kết chủ động, sáng tạo của cán bộ và nhân dân nên Sơn Thành đã đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng và tương đối toàn diện.

Kinh tế, vẫn là một năm duy trì được tốc độ phát triển kinh tế khá mang tính bền vững, đưa nhịp độ tăng trưởng kinh tế là 10,37%. Tổng giá trị về xã hội đạt 517,96 tỷ đồng. Nông, lâm, thủy sản đạt 150,21 tỷ đồng chiếm 29% (Giảm 6% so với cùng kỳ); Công nghiệp, xây dựng đạt 264,16 tỷ đồng chiếm 51% (Tăng 4% so với cùng kỳ); Dịch vụ, thương mại đạt 103,59 tỷ đồng chiếm 20% (Tăng 1% so với cùng kỳ).

“Tuy một năm với điều kiện khó khăn nhưng lại là một trong những năm khai thác từ nội lực, thu hút từ các dự án và chương trình đầu tư có nhiều khởi sắc so với những năm trước. Đường làng được bê tông hóa, khang trang, sạch đẹp; Xây mới được 410m mương bê tông, 3,9 km mương kẹp đường, 2,47 km đường bê tông và hoàn thiện các công trình Hồ, đập Khe Nốc...”, ông Toàn nói.

Ngoài ra, việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sơn Thành đang từng bước nâng cấp các tiêu chí nông thôn theo lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,67%, là một trong những xã thấp nhất của tỉnh Nghệ An.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã tập trung tăng cường lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. “Ngoài những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong năm qua là rất to lớn nhưng so với yêu cầu phát triển thì vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”, ông Toàn chia sẻ thêm.

Về vai trò lãnh đạo của Đảng ở một số lĩnh vực chưa quyết liệt, việc nắm bắt tư tưởng và định hướng công tác tuyên truyền chưa sâu; Về chính quyền có một số lĩnh vực chưa sâu sát, công tác thu ngân sách chưa triệt để, thể chế hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ chậm, tạo sức ỳ, kém hiệu quả; Tổ chức thực hiện các hạng mục công tình xây dựng cơ bản còn chậm; Công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa có tính đột phá; mô hình kinh tế trang trại còn mỏng, hiệu quả thấp, chưa được đúc rút kinh nghiệm và bổ cứu kịp thời; Vai trò tổ chức quần chúng, sự phối kết hợp chưa nhuần nhuyễn; công tác tuyên truyền đến hội viên còn có nhiều hạn chế, thông tin chưa kịp thời, chính xác; việc tổ chức củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội chưa được chú trọng.

Theo đó, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXII nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở khắc phục khó khăn, phát huy những thành tích của năm 2019 tiếp tục tăng tốc, nâng cao chất lượng về mọi mặt; giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, phấn đấu và đưa Đảng bộ trở thành một Đảng bộ dẫn đầu trên tất cả các lĩnh vực của huyện, là điểm sáng của tỉnh Nghệ An. Quyết tâm xây dựng Sơn Thành sớm trở thành xã NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế, duy trì và tăng trưởng nhịp độ phát triển kinh tế phấn đấu đạt 11,1%; quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh”, ông Toàn khẳng định.
 
Thu Hằng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: