HOTLINE: 0904 89 4444

Cương Gián: Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững
(Phương Nam Plus) - Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với điều kiện có nhiều thuận lợi. Đảng bộ xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã nắm bắt thời cơ, khắc phục những khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên nhân dân nỗ lực phấn đấu và dành được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
17:09 22-05-2020


Đại hội Đại biểu xã Cương Gián nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trao đổi với phóng viên Phương Nam Plus, ông Trần Đức Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Cương Gián cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua kinh tế - xã hội xã nhà có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, một số chỉ tiêu đạt và vượt mức so với kế hoạch Đại hội Đảng bộ khóa XXIV đề ra”.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.099 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13,48 %. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông lâm ngư nghiệp chiếm 20,1%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - vận tải chiếm 55,1%; thương mại, dịch vụ chiếm 24,8%). 

Theo ông Lâm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47 triệu, tăng 1,5 lần so với năm 2015). Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân: 47,06 triệu đồng/1ha cây hàng năm, 118,9 triệu đồng/1ha cây lâu năm và 134,2 triệu đồng/1ha nuôi trồng thủy sản. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 9,44 tỷ đồng, trong đó năm cao nhất đạt trên 25 tỷ đồng.

Về văn hóa, văn nghệ, TDTT và các công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Hằng năm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương, góp phần giáo dục truyền thống, động viên sức mạnh tinh thần trong nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngoài ra, xã còn tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các trường học, chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên, các trường tiểu học Cương Gián I, THCS đều được xếp cấp tốp đầu của huyện, 3/4 trường học đạt chuẩn Quốc gia;… Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp các ngành, các tổ chức dòng họ quan tâm, động viên kịp thời.

Không những thế, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân từng bước được nâng lên, làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 100% (riêng năm 2019 đạt 93%); công tác kế hoạch hóa gia đình đượng tuyên truyền và triển khai có hiệu quả.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trong 5 năm đã có 51 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, 46 quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn xã hội. Số vụ việc về an ninh trật tự giảm 50% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 xuống còn 50 vụ việc. Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...
 

Phong trào xây dựng Nông thôn mới, theo ông Lâm, trong nhiệm kỳ qua xã nhà đã huy động được trên 76,35 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển. Trong đó vốn ngân sách xã là 41,3 tỷ đồng, vốn huy động từ nhân dân, con em Cương Gián và các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn là 14,71 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương: 6,75 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh: 8,19 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện: 5,4 tỷ đồng. Năm 2018 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 03 khu dân cư kiểu mẫu, 26 vườn mẫu đạt chuẩn, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, mạnh mẽ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp 47 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 75%.

Bên cạnh những thành quả mà xã Cương Gián đạt được trong Nghị quyết Đại hội khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì địa phương còn gặp một số tồn tại và hạn chế nhất định; công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, công tác dân vận chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa phát huy tốt vai trò của nhân dân ảnh hưởng đến phong trào chung. 

Do đó, bước sang kỳ Đại hội Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều thời cơ, thuận lợi mới xã Cương Gián tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực hoạt động, tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn, huy động mọi nguồn lực, tạo bước phát triển nhanh, bên vững, phấn đấu đưa xã nhà trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 tiến tới trở thành đô thị vào năm 2025", ông Lâm khẳng định.
 
Hoàng Anh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: