HOTLINE: 0904 89 4444

Đảng bộ xã Xuân Yên: Sau 5 năm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch
(Phương Nam Plus) - Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhờ biết vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cùng với sự đoàn kết, đổi mới, chung sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo cho xã Xuân Yên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) một bộ mặt nông thôn đầy khởi sắc.
16:11 25-06-2020


Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Xuân Yên đã triển khai, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp cũng như của địa phương đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả”.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết: Trong nhiệm kỳ qua kinh tế có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đề ra.

Cụ thể như: Nông, lâm, ngư nghiệp 28,3%; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ là 71,7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 36,5 triệu đồng/người/năm (tăng 1,3 lần so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 5%, giảm 12,91% so với năm 2015.


Văn hóa, văn nghệ, TDTT và công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh. Toàn xã có 10 câu lạc bộ dân ca ví dặm, xã tổ chức 40 giải thể thao phong trào thi đấu cấp xã; đến nay có 10/10 thôn đạt văn hóa, tăng 4 thôn so với mục tiêu nhiệm kỳ; tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 là 92% tăng 13% so với năm 2015.

Về giáo dục và đào tạo, trong 5 năm đã đầu tư 11,606 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất tại 3 trường học. Chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên, hai trường (mầm non và tiểu học) được công nhận chuẩn 2, trong nhiệm kỳ có 45 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng; 259 em được công nhận học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên.

Bên cạnh đó, công tác y tế ngày càng được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng tốt hơn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%.
 


Nhiều công trình quan trọng trên địa bàn xã đã được quan tâm đầu tư, xây dựng

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Xuân Yên đã huy động mọi nguồn lực được gần 53 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay cơ bản hệ thống giao thông nông thôn ở Xuân Yên đã được nhựa hóa, bê tông hóa theo tiêu chuẩn; 100% nhà văn hóa thôn được được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ các thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 

Xuân Yên đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, trước 3 năm so với Nghị quyết Đại hội khóa XXIII; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba và nhận cờ thi đua xuất sắc cấp tỉnh năm 2017 và năm 2019.

Ngoài ra, trong 5 năm qua Đảng bộ xã Xuân Yên đã kết nạp được 30 đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng lên. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đã đạt chuẩn về trình độ chuyện môn, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%.

“Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiêmk kỳ mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phát huy tối đa mọi nguồn lực góp phần đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, ông Khoa khẳng định.

P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: