HOTLINE: 0904 89 4444

Xuân Viên: Kinh tế - xã hội phát triển hiệu quả, bền vững
(Phương Nam Plus) - Trong 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng NTM trên địa bàn.
16:21 01-07-2020


Trụ sở làm việc của Đảng uỷ, UBND xã

Nhìn lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể như lĩnh vực kinh tế, lúa Đông Xuân đã gieo cấy được 317ha = 98,75% KH = 97,53% so với cùng kỳ năm 2019; năng suất 5,06 tấn/ha, sản lượng 1.604 tấn = 111,08% KH = 98,70% so với cùng kỳ năm 2019. 

Mặc dầu còn gặp những khó khăn, song chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực, chăn nuôi tiếp tục được phát triển, tổng đàn trâu bò hiện có 1100 con đạt 110,55% so với cùng kỳ năm 2019; đàn lợn từng bước được phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi; tổng đàn gia cầm có 25.000 con đạt 100%;… 

Cùng với nông nghiệp truyền thống, xã Xuân Viên đã tập trung khai thác các thế mạnh về tài nguyên, lao động, tạo việc làm, thu hút lao động góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững. Kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng.

“Trong 6 tháng đầu năm 2020 xã Xuân viên đã khởi công xây dựng nhà làm việc kết hợp Trung tâm giao dịch “một cửa” hiện đại với trị giá 2.892.911.000đ, xây dựng nhà học hai tầng, 6 phòng học trường mầm non trị giá 5,6 tỷ đồng, xây dựng mương thoát nước từ cơ chế hỗ trợ xi măng và ngân sách xã,…”, ông Đậu Minh Ngụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên chia sẻ. 

Song song với việc phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Hoạt động thông tin - truyền thông được đáp ứng kịp thời yêu cầu đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng Xuân,… Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; công tác chính sách, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, hoạt động của các trường học gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc dạy và học trong mùa dịch thông qua trực tuyến, phát bài học tại nhà, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các trường có nhiều cố gắng.

Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Sau Đại hội Đảng bộ, Đảng ủy đã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo, UBND kiện toàn ban quản lý. Tổ chức tổng kết cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu năm 2019, triển khai cuộc thi năm 2020. Khởi công xây dựng nhà chính công, xây dựng 365m mương thoát nước khu dân cư thôn Mỹ Lộc, Xuân Áng và Nam Viên,…
 

Cũng theo ông Ngụ, kết quả trên có được là nhờ vào sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn xã trên cơ sở tranh thủ thời cơ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì địa phương còn tồn tại một số hạn chế như: Phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2020 bị tụt xuống; việc chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các loại giống có năng suất còn chậm…

Nhằm khắc những khó khăn, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Viên tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện hiệu quả các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Dưới sự chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân cũng như sự lãnh đạo của các cấp ủy, Xuân Viên đã và đang từng bước vươn lên, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, đưa kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững”, ông Ngụ khẳng định.
 
P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: