HOTLINE: 0904 89 4444

Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng 2,69 % trong 6 tháng đầu năm 2020
(Phương Nam Plus) - Mặc dù có nhiều bất lợi, khó khăn, dịch Covid 19 ảnh hưởng và làm thay đổi, đảo lộn mọi hoạt động, tác động sâu và xấu đến tình hình kinh tế - xã hội, tâm lý đời sống của người dân, thời tiết lại không thuận, các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra nhiều, dịch bệnh trên gia súc gia cầm chưa chấm dứt triệt để, thế nhưng 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của Nghệ An vẫn đạt được một số kết quả tương đối so với bối cảnh, và tương quan với khu vực, cả nước.
14:41 18-08-2020


Đảo Lan Châu thị xã Cửa Lò - Ảnh: Thu Trang

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Nghệ An đã tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch, thành lập các Đội phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị và kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 2,69 %, nhưng đây là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước và nhiều tỉnh, thành khác. Điểm sáng của kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm chính là lĩnh vực nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,98 %, cao hơn cùng kỳ năm 2019. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề trọng tâm, phát sinh đối với các dự án hạ tầng trọng điểm ở khu công nghiệp VSIP, WHA, khu công nghiệp Hoàng Mai I. Phân bổ kịp thời các nguồn vốn kế hoạch năm 2020 tới các chủ đầu tư để thực hiện các công trình trọng điểm, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng ước đạt 42,85% kế hoạch, cao hơn mức bình quân của cả nước.


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng/2020 theo giá so sánh 2010 ước đạt 40.470,7 tỷ đồng, tăng 2,69% so với 6 tháng/2019, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 10.218,1 tỷ đồng, tăng 4,98%; khu vực công nghiệp, xây dựng 11.380,9 tỷ đồng, tăng 5,11%; khu vực dịch vụ 16.704,6 tỷ đồng, tăng 0,2% và thuế sản phẩm 2.167,1 tỷ đồng giảm 0,59%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng năm nay thấp hơn tốc độ tăng của 6 tháng những năm gần đây. Cả 3 khu vực có mức tăng trưởng thấp hơn mưc tăng trưởng của cùng kỳ năm 2019, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm có mức tăng trưởng âm. Tuy nhiên khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.

Trong 2,69% mức tăng trưởng chung, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đã đóng góp 1,23 điểm %; khu vực công nghiệp, xây dựng đóng góp 1,41 điểm %; khu vực dịch vụ đóng góp 0,08 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,03 điểm %.

Nổi bật là Nghệ An đã quyết liệt và chỉ đạo PC dịch Covid - 19 hiệu quả, không lúng túng mà bĩnh tĩnh vào cuộc sớm với các phương án khả quan, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân. Khi dịch tạm lắng, các cấp ủy, chính quyền đã vào cuộc chỉ đạo nhanh việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi một số lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, công nghiệp còn khó khăn, ngưng trệ thì nông nghiệp đã bứt phá với tăng trưởng 4,98%, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công dự ước 6 tháng đạt 42,85%, cao hơn bình quân chung cả nước. Và đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt cao hơn bình quân chung cả nước cũng như một số tỉnh thành lớn, và là 1 trong 7 tỉnh có tốc độ tăng trưởng từ 2 - 3%.
 


Infographic 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020 - Ảnh: Báo Nghệ An

6 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn. Để khôi phục nền kinh tế năm 2020, với mục tiêu phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng ở mức khá, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần thực hiện như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đảm bảo các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng các ngành, các cấp cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn. Tập trung khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bám sát các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dựa theo kịch bản tăng trưởng năm 2020 để tập trung chỉ đạo, nhất là những ngành, lĩnh vực so với kịch bản đang còn đạt ở mức thấp.

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới của tỉnh.

Ba là, tập trung chỉ đạo quyết liệt phát triển công nghiệp. Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển những dự án sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, đảm bảo về môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ. Phát huy tối đa vai trò các ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế cạnh tranh của tỉnh đã xác định như sữa, thủy điện, dệt may, MDF, xi măng, tôn Hoa sen, linh kiện điện tử. Tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án công nghiệp.

Bốn là, nâng cao hơn nữa vai trò của các ngành dịch vụ đối với phát triển kinh tế. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao như bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... Đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng quảng bá, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng thương hiệu du lịch, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn minh, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách để du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Năm là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Chủ động tiếp cận các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư chiến lược. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án; xử lý nghiêm túc các dự án chậm triển khai.

Sáu là, chăm lo, phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, hành nghề y dược tư nhân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát triển phong trào thể dục, thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân và thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bảy là, tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tổ chức vận hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ.

Tám là, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê.
 
Khánh Huy (Tổng hợp)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: