HOTLINE: 0904 89 4444

Đồng Tháp bảo tồn và khôi phục quýt hồng huyện Lai Vung
(Phương Nam Plus) - Đây là điều kiện nhằm hoàn chỉnh Đề án bảo tồn và khôi phục quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024.
14:05 28-09-2020
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và UBND huyện Lai Vung có buổi khảo sát thực tế về diện tích quýt hồng bị ảnh hưởng hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi và quy trình tạm thời thực hiện thí điểm mô hình triển khai. Đây là điều kiện nhằm hoàn chỉnh Đề án bảo tồn và khôi phục quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 - 2024.
 
 
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan khảo sát thực tế diện tích quýt hồng ở Lai Vung

Qua thực tế, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng các ngành liên quan đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến các nhiệm vụ triển khai Đề án bảo tồn quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020 – 2024 như địa phương cần khảo sát lại các hộ dân tham gia để xác định diện tích số thửa nhằm tạo việc quản lý thuận tiện; cập nhật các kết quả nghiên cứu xác định đầy đủ tác nhân gây ra hiện tượng vàng lá thối rễ, chết xanh trên cây có múi nhằm theo dõi, nghiên cứu đánh giá để có biện pháp quản lý đất đai và phân bón canh tác. Bên cạnh đó, đề xuất huyện Lai Vung phải hoàn chỉnh giải pháp về sản xuất cung ứng giống, phân hữu cơ và kỹ thuật canh tác phục vụ Đề án. Đồng thời đưa ra các giải pháp về cơ giới hóa sản xuất; thông tin tuyên truyền; hỗ trợ khuyến khích và đối ứng kinh phí vật tư, giống khác phục dịch bệnh, trồng lại...

Ngoài ra, lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng yêu cầu huyện sớm hoàn thành việc lựa chọn cây trồng để đề xuất tham gia dự án an toàn thực phẩm của Ngân hàng Thế giới.

Theo UBND huyện Lai Vung, mục tiêu hướng tới của Đề án nhằm bảo tồn vùng quýt hồng tương đối tập trung, khả thi theo bản đồ quy hoạch trong quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận quýt hồng Lai Vung thuộc các xã: Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Vĩnh Thới và phát triển sang vùng phụ cận thuộc xã Hòa Long. Phấn đấu đến năm 2024, bảo tồn các diện tích quýt hồng đạt 546,63ha trong đó gồm 2 khu vực là: khu vực khắc phục dịch bệnh và khu vực trồng lại hoàn toàn.
 
Theo Đồng Tháp Online
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: