HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Tường góp ý Đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ
(Phương Nam Plus) - Sáng 19/11, Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã tổ chức Hội thảo góp ý vào đề án tổ chức bộ máy, công tác cán bộ giai đoạn 2020 – 2025.
15:13 19-11-2020
 
Quang cảnh hội thảo

Góp ý vào dự thảo, đồng chí Phan Thanh Nam - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng: Vĩnh Tường là huyện tiên phong xây dựng đề án công tác cán bộ và tổ chức bộ máy là phù hợp với định hướng chung của địa phương và tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII xác định 5 giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong các khâu đột phá thì có khâu đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Trong năm tới, Ban Tổ chức tỉnh sẽ tiến hành nhiều nội dung về công tác cán bộ như sửa đổi, ban hành những văn bản mới về công tác cán bộ. Về bố cục nội dung của đề án đã nêu trong hội nghị Phó trưởng ban Tổ chức cơ bản đồng ý và đề ban soạn thảo cần trích thêm các văn bản cụ thể liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức bộ máy của Trung ương, của tỉnh vào đề án để cụ thể, thể hiện rõ chủ trương của cấp trên.

Với đề án này trong bối cảnh hiện trong tỉnh chưa có huyện nào làm, tỉnh cũng chưa có chỉ đạo các huyện thực hiện. Nhưng công tác cán bộ phải chủ động đi trước một bước để làm tốt công tác tổ chức cán bộ.

Chỉ ra những thiếu xót đề án cần bổ sung, đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Tường phân tích, trong đề án đưa ra số liệu về đặc điểm tình hình dân số củ huyện là trên 20 vạn dân nhưng  trong các báo cáo mà cụ thể  số liệu đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường  nhiệm kỳ 2020-2025  trên 23 vạn dân, đề nghị ban soạn thảo dùng chính xác dân số Vĩnh Tường trên 23 vạn thay cho con số dân số trên 20 vạn như trong đề án.
 
Hơn nữa với nội dung trong đề án là “Vĩnh Tường là huyện đầu tiên tổ chức sáp nhập 3 cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành "Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy”, là huyện duy nhất trong tỉnh sáp nhập 3 đơn vị trên...
 
Về phần đánh giá chung, mục tồn tại hạn chế, với nội dung trong đề án đánh giá là “chất lượng hiệu quả hoạt động chính quyền cấp xã chưa được nâng cao” là chưa phù hợp với Vĩnh Tường. Vì trên thực tế, công tác chỉ đạo chung của Vĩnh Tường là chặt chẽ, trên từng lĩnh vực. Đề nghị thay bằng đánh giá “chất lượng hiệu quả hoạt động chính quyền tại một vài cơ sở chưa cao” là đúng với thực tế tình hình địa phương.
 
Phó bí thư Thường trực huyện ủy Vĩnh Tường – Đàm Hữu Khanh chủ trì hội thảo ghi nhận và đánh giá cao 9 ý kiến đóng góp tại hội thảo, đề nghị bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đã phát biểu tại Hội thảo, tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án đạt kết quả tốt. Đề án “Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2020 -2025” với mục tiêu mong muốn có những tiêu chí để thực hiện, chấn chỉnh những tồn tại còn của bộ máy trong công tác cán bộ trong giai đoạn tới. Vĩnh Tường là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Vĩnh Phúc thực hiện đề án nên nếu các địa phương trong cả nước đã thực hiện đề án tương tự thì cần tiến hành tham quan, học tập những kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn để hoàn thiện đề án một cách chất lượng và thực tiễn, hiệu quả nhất.
 
Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: