HOTLINE: 0904 89 4444

Kiểm tra, khảo sát Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
(Phương Nam Plus) - Chiều 23/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc với Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam tại Vĩnh Phúc về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan Báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo công văn 3404/BTTTT-CBC ngày 1/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
17:17 23-11-2020
 
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng Phòng Thông tin báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông - đánh giá: Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam tại Vĩnh Phúc đảm bảo các điều kiện hoạt động của văn phòng báo chí; hồ sơ pháp lý, trụ sở làm việc đáp ứng đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật: đã được trang bị máy ảnh, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy ghi âm, máy quay để phục vụ tác nghiệp cho phóng viên.

Hệ thống máy tính được kết nối Internet để phóng viên thu, phát tin thuận lợi, hiệu quả, kịp thời; đáp ứng đầy đủ các điều kiện về người đứng đầu văn phòng đại diện cơ quan báo chí. Văn phòng đại diện thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi có yêu cầu báo cáo của cơ quan quản lí nhà nước. Các tin bài 99% tuyên truyền quảng bá giới thiệu về Vĩnh Phúc góp phần quảng bá, giới thiệu đất và con người Vĩnh Phúc. Không có tin bài phản ánh những vấn đề thiếu chính xác, sai sự thật về địa phương.


Trưởng Phòng Thông tin báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Tuấn Huy lưu ý, trong thời gian tới Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến phải thực hiện báo cáo theo đề nghị của Văn bản số 3404/BTTTT-CBC, ngày 01/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo công tác quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và các văn bản liên quan khác. Nếu có thay đổi về địa điểm, Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí thông báo bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự thay đổi.

Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam tại Vĩnh Phúc - Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng - hứa sẽ thực hiện nghiêm Luật Báo chí và thực hiện báo cáo số lượng tin, bài theo đúng văn bản số 3404/BTTTT-CBC, ngày 01/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Phúc Vĩnh
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: