HOTLINE: 0904 89 4444

Tân Hương đẩy mạnh việc treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo
(Phương Nam Plus) - Treo cờ Tổ quốc là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí độc lập, khẳng định chủ quyền lãnh thổ; thể hiện nghĩa vụ công dân và lòng quyết tâm đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của các giai tầng xã hội, các tôn giáo với dân tộc.
10:32 24-11-2020


Nhân dân hưởng ứng và thực hiện treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ

Thực hiện công văn số 922/CAH-TH ngày 12/10/2020, về việc vận động treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đưa hoạt động của các tôn giáo gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Trong thời gian qua Công an xã Tân Hương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người dân, đặc biệt là bà con giáo dân trên địa bàn xã thực hiện treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời trao tặng 45 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình giáo dân giáo họ Đồng Tâm nhằm duy trì, hưởng ứng phong trào treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình và dọc các tuyến đường trên địa bàn xã. 
 


Lãnh đạo xã tặng cờ Tổ quốc cho giáo họ Đồng Tâm xã Tân Hương 


Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân và cơ sở tôn giáo trên địa bàn, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã.

Việc treo cờ Tổ quốc được cơ sở tôn giáo, bà con nhân dân trên địa bàn xã thực hiện trang trọng, đúng quy định, thể hiện sự trang nghiêm, tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo và lòng yêu nước, sự tự hào của người dân Việt Nam.
 
Hoàng Hà
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: