HOTLINE: 0904 89 4444

Sở GD&ĐT Nghệ An: Năm học 2019 - 2020 ghi nhận nhiều thành quả nổi bật
(Phương Nam Plus) - Năm học 2019 - 2020, trong điều kiện triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đặc biệt trong điều kiện phải nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch bệnh Covid-19; Ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả nổi bật đáng khích lệ...
15:58 06-01-2021

Chia sẻ với phóng viên Phương Nam Plus, GS,TS. Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Trong năm học 2019 - 2020 Ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng điểm và đạt được nhiều thanh tích nổi bật như: Chủ động tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách và phối hợp triển khai các nhiệm vụ giáo dục của tỉnh trong năm học 2019 - 2020; tham mưu HĐND tỉnh thông qua 3 Nghị quyết liên quan về chính sách cho giáo viên, học sinh miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn; tham mưu UBND tỉnh thông qua 8 Quyết định, kế hoạch và Chỉ thị về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục, đặc biệt là kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2020 - 2030. 

Bên cạnh đó, chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đúng tiến độ. Năm học 2019 - 2020, đã tiến hành sáp nhập trường lớp giảm được 22 trường công lập, giảm 42 điểm, tăng thêm 5 trường mầm non tư thục; đã tổ chức được 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng với 678 cán bộ quản lý và 2365 giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021; Sở GD&ĐT Nghệ An đã ký kết chương trình hợp tác với Đài VOH TP Hồ Chí Minh để vận động xóa hết nhà học tạm tại các điểm trường lẻ của huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2019 - 2025.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong toàn ngành: Tổ chức hiệu quả các cuộc họp, hội nghị, tập huấn trực tuyến trong toàn ngành; triển khai tốt các hệ thống phần mềm trực tuyến quản lý văn bản, kết nối liên thông với Bộ GDĐT, với UBND tỉnh và các ngành; tạo thêm 14768 tài khoản Email *.nghean.edu.vn để giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An đã vinh dự có 03 tập thể và 12 cá nhân được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020; trong đó, có 02 đại biểu được tôn vinh, giới thiệu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2020 - 2021; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An tiếp tục phát triển và hội nhập; Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi, dân tộc; đẩy mạnh chương trình giáo dục tăng cường; đảm bảo tốt hơn điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
 


(Ảnh: Báo Nghệ An)

Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An cũng nêu rõ phương hướng và mục tiêu trong năm học 2020 - 2021 cụ thể như: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; tiếp tục tham mưu xây dựng chiến lược phát triển bền vững giáo dục Nghệ An giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; công tác quản lý nhà nước, quản trị trường học: Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án có giai đoạn thực hiện đến năm 2020.

Ngoài ra, đảm bảo các điều kiện để chủ động thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Luật Giáo dục năm 2019 theo kế hoạch, lộ trình đã xác định.

Bên cạnh đó, ngành cam kết nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập với những đơn vị thuận lợi của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ, chuẩn bị tốt nhất cho triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này và những năm học tiếp theo.

Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Đưa ra nhiệm vụ cụ thể về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của từng cấp học.

Bên cạnh nhưng thành tựu đã đạt được trên và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, ngành Giáo dục - Đào tạo Nghệ An mong muốn UBND tỉnh khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở hai bậc học GDMN và GDTH. Quan tâm chỉ đạo việc bố trí nhân viên kế toán, y tế trường học trên tinh thần tinh giảm biên chế nhưng bảo đảm theo nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Sở Giáo dục - Đào tạo. Đồng thời, đề xuất kiến nghị với Bộ GD&ĐT bổ sung, sửa đổi các thông tư ban hành Điều lệ nhà trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của Luật giáo dục và các Nghị định của Chính phủ; Tổ chức các hội thảo chuyên môn sâu về cách thức, phương pháp tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục như lồng ghép, tích hợp liên môn để giúp các địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông (2018).
 
P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: