HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Phúc: Ngành Nội vụ đổi mới, phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển
(Phương Nam Plus) - Trong năm qua, ngành Nội vụ Vĩnh Phúc đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh.
16:07 06-01-2021
 
Tập thể phòng chuyên môn có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng cờ thi đua. Ảnh Trường Khanh

Phát huy những kết quả đã đạt đươc, năm 2021, ngành Nội vụ Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Nội vụ; tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2017/NQ - HĐND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố và Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn về tổ chức bộ máy, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ biên chế, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện.Đẩy mạnh việc tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý;chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ...

Năm 2020, Sở Nội vụ đã chủ động triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác phù hợp với tình hình của địa phương; đã thẩm định, trình UBND tỉnh sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, giúp giảm 10 đơn vị và thành lập mới 1 đơn vị sự nghiệp; giải quyết chính sách tinh giản biên chế, thôi việc theo nguyện vọng cho trên 2.240 trường hợp; cắt giảm 1.714 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng 1.713 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và tuyển dụng đặc cách 3.342 giáo viên mầm non đã có hợp đồng đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 119 cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.
 
Trong công tác cải cách hành chính, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Báo cáo tự đánh đánh giá, xết loại Chỉ số cải cách hành chính do Trung ương đánh giá. Qua đó, đưa Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019 đạt 83%, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 đạt 83,37%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2018. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2019 đạt 44,52/80 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm có điểm số trung bình cao.
 
Tiến Dũng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: