HOTLINE: 0904 89 4444

Na Hang đón năm Tân Sửu với khát vọng phát triển mới
(Phương Nam Plus) - Với sự đồng thuận và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã khép lại năm 2020 bằng những thành công đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội – quốc phòng, an ninh. Đây sẽ là tiền đề vững chắc mở ra cánh cửa năm 2021 với khát vọng phát triển mới.
10:00 15-02-2021
 
Chủ tịch UBND huyện Na Hang - Tô Viết Hiệp

Với Phương châm hành động là  “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 2 khâu đột phá đó là: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, giá trị gia tăng cao và Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để thực hiện hai khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau đại hội đảng bộ huyện đã bắt tay vào xây dựng chương trình hàng động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đại hội, tạo sự thống nhất về ý trí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhằm giúp huyện vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, sự biến động của thị trường trong nước và thế giới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
 
Một góc thị trấn huyện lỵ Na Hang.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực đạt 18.953 tấn, vượt 0,7% so với kế hoạch đề ra. Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh mà đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tính đến thời điểm 31/12 đàn trâu, bò đạt 15.704 con; đàn lợn 36.591 con; đàn gia cầm phát triển lên trên 261.000 con; ngành thủy sản tiếp tục phát triển tốt, với việc tập trung quy hoạch, mở rộng diện tích nuôi thả đi đôi với khai thác đánh bắt hợp lý nguồn thuỷ sản tự nhiên, tổng sản lượn thủy sản nuôi trồng và khai thác năm đat 1.051 tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tuy số lượng tổng đàn trâu, bò giảm so với năm 2019 nhưng giá trị lại tăng cao, nhờ người dân đã trú trọng thay đổi hình thức chăn nuôi từ nuôi sinh sản sang nuôi vỗ béo trâu, bò để cung cấp cho thị trường.
 
Cũng trong năm 2020, toàn huyện trồng mới được 527,2ha rừng, vượt 5,4% so với kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn huyện lên 79%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ phát triển ổn định với tổng giá trị đạt trên 1370 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,3 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt trên 1.998 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28 tỷ đồng, vượt 12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao.
 
Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản huyện đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là nhóm công trình thuộc Dự án nâng cấp thị trấn Na Hang lên thị xã Na Hang, công trình bờ kè Sông Gâm phía hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, các công trình kiên cố hóa trường học, Trạm y tế các xã, nhà sinh hoạt cộng đồng. Các dự án nâng cấp và bê tông hóa đường giao thông nông thôn được các địa phương trên địa bàn toàn huyện triển khai và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Công tác xoá nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo được Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia. Ngoài nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh, huyện đã chủ động cân đối vốn đầu tư xây dựng một số công trình trường học, chỉnh trang đô thị khu trung tâm thị trấn Na Hang; nâng cấp một số kênh, mương nội đồng và một số công trình phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân.
 
Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịc bệnh Covid-19 những huyện đã phát huy lợi thế, tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh nên các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển ổn định có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong năm huyện đã thu hút được 102.575 lượt du khách đến thăm quan, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 74,93 tỷ đồng. Nhờ hoạt động du lịch phát triển nên hàng hóa đã lưu thông tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Tập trung đầu tư công sức, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là các xã điểm. Đến nay các xã Năng Khả và Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các xã Đà Vị đạt từ 11 đến 15 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 10 tiêu trí.
 
Công tác văn hóa - xã hội cũng được đảm bảo. Trong năm qua, các cấp, ngành và nhân dân thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách xã hội, công tác giảm nghèo. Trong năm huyện đã giải quyết việc làm cho 1.700 lao động của địa phương, trong đó giải quyết việc làm tại chỗ 1.319 lao động, đưa 346 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu 53 lao động sang các thị trường Nhật bản, Hàn Quốc; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 29,56 xuống còn 25,30%. Các biện pháp kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ. 
 
Xác định giáo dục là '' Quốc sách hàng đầu'', nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là góp phần xây dựng đội ngũ những con người có tri thức phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Trong năm qua, huyện Na Hang tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đội ngũ giáo viên được quan đạo tạo nâng cao trình độ, mạng lưới trường lớp học đã mở rộng đến khắp các thôn bản vùng sâu, vùng xa, các chế độ chính sách của nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để con em nhân dân các dân tộc yên tâm theo học. Toàn huyện hiện có 12/12 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục các cấp học,  trong đó xã Năng Khả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, toàn huyện có 11/35 trường đạt trường chuẩn quốc gia.
 
Với đặc thù là huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh còn hạn chế. Do vậy, năm 2020, huyện đã chủ động triển khai chương trình, kế hoạch, mục tiêu về công tác y tế. Đến nay trên 100% số trạm y tế tuyến xã đã được xây dựng kiên cố. Các trạm y tế luôn duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, công các kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh được tăng cường, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
 
Về công tác xây dựng Đảng, năm 2020, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tiếp tục được đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và sự chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, Huyện ủy cũng đã tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện nhiệm vụ với kết quả kiểm điểm đối với tổ chức và cá nhân, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng đời sống của nhân dân và đề xuất kịp thời với cấp ủy giải quyết những vấn đề phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Những kết quả trên là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu bước phát triển toàn diện của huyện Na Hang trong năm 2020. Có thể khẳng định thành công đó được xây dựng trên nền tảng quan trọng của sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện. Cùng chung sức vượt qua những khó khăn chủ quan, khách quan đưa Na Hang phát triển cách bền vững.
 
Một mùa xuân mới đang về, trên rẻo cao những cô gái Mông, Dao trong bộ áo váy rực rỡ xuống chợ. Ở khắp các bản làng, nhân dân các dân tộc đang khâu những quả còn ngũ sắc chờ ngày diễn ra lễ hội. Nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Na Hang đang chờ đón một mùa xuân mới, mùa xuân của sự ấm no và hạnh phúc tới mọi nhà.
 
Phúc Thái Sơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: