HOTLINE: 0904 89 4444

Na Hang triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
(Phương Nam Plus) - Còn gần 2 tháng nữa mới đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), hiện huyện Na Hang (Tuyên Quang) đang triển khai các bước bầu cử theo đúng tiến độ.
17:29 31-03-2021
 
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Na Hang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung, mốc thời gian của cuộc bầu cử, Uỷ ban Bầu cử huyện Na Hang đã tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc theo lịch công tác bầu cử. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định, hiện huyện Na Hang đã triển khai và hoàn thành công tác hội nghị hiệp thương lần hai thống nhất danh sách sơ bộ từ 65 người được giới thiệu ứng cử từ hội nghị hiệp thương lần thứ nhất rút xuống còn 55 ứng cử đại HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026...
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước các cấp nhiệm kỳ mới. 
 
Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử, Trung tâm Văn hóa truyền thông và thể thao huyện Na Hang đang tập trung lắp đặt các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp tại các trục đường chính, khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, xây dựng các chương trình phát thanh và  tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến tất cả các xã trên địa bàn bầu cử, tạo khí thế sôi nổi hướng về Ngày hội lớn.
 
Thái Sơn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: