HOTLINE: 0904 89 4444

Kiên Giang: Phát huy tiềm năng, kinh tế phát triển khá toàn diện
(Phương Nam Plus) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,22%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 225.681 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 49.807 tỷ đồng.
16:39 13-04-2021
Phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong những năm qua, Kiên Giang đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ,...đã đưa sản lượng lương thực năm 2020 đạt 4,3 triệu tấn, trong đó lứa chất lượng cao chiếm 72%.
 

Cùng với đó tập trung phát triển chế biến nông thủy sản, đóng và sửa chữa tàu thuyền, mở rộng hệ thống thương mại, đa dạng các ngành dịch vụ khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về dịch vụ du lịch; sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác và hợp tác xã; đa dạng các hình thức liên kết giữa hợp tác với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Đồng thời coi trọng quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phố với biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho người dân; an sinh xã hội được đảm bảo, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 2,69%.
 
Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Kiên Giang xác định cần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, có chiều sâu theo hướng tái cơ cấu phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
 
Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế đóng góp nhiều cho tăng trưởng và thức đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển đô thị, khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng và liên kết vùng.
 
Phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,24% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 3.485 USD; cơ cấu kinh tế Nông - lâm - thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,8%, dịch vụ chiếm 49,4%, thu ngân sách đạt 267.128 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và tỷ lệ đô thị hóa khoảng 41,45%.
 
Trương Anh Sáng
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: