HOTLINE: 0904 89 4444

Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng
(Phương Nam Plus) - Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước mỗi cuộc họp Ban chi ủy của Chi bộ chuẩn bị trước các nội dung đưa ra trong cuộc họp về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, những nhiệm vụ chi bộ cần triển khai…
23:46 20-04-2021
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang Âu Thế Thái cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lựa chọn và bố trí bí thư chi bộ có chất lượng, phù hợp; đề cao trách nhiệm của đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng và kỹ năng về tổ chức sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ. Tổ chức cơ sở Đảng tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên trong dự sinh hoạt với chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tập trung kiểm tra việc chấp hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành, chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng…
 


Bí thư Đảng ủy phường Tân Hà Trần Xuân Thiểm dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ của chi bộ 2, Đảng ủy phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: P.V

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt thực hiện Đề án số 16-ĐU/TU ngày 03/01/2020 của BTV Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Đề án. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng Đề án này…

Qua đó, đã góp phần tạo được sự nền nếp trong sinh hoạt ở tất cả các chi bộ cơ sở, với nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực và có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng đã được đổi mới, nâng cao. Góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng tại địa phương…

Trên tinh thần đó, Chi bộ tổ 2 - chi bộ điển hình trong việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang. Ông Tống Văn Đồng, Bí thư Chi bộ này cho biết: Chi bộ có 39 đảng viên, thường tổ chức sinh hoạt vào mùng 2 hàng tháng. Bà Nguyễn Thị Phượng, đảng viên Chi bộ tổ 2, phường Tân Hà chia sẻ: Các buổi sinh hoạt của Chi bộ luôn đảm bảo tính tập trung dân chủ. Mọi khó khăn, vướng mắc của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đều được đưa ra trong các buổi sinh hoạt để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Nội dung các buổi sinh hoạt rất phong phú, đa dạng, gần gũi với thực tế và liên quan mật thiết đến đời sống của đảng viên cũng như nhân dân địa phương… Qua các buổi sinh hoạt chi bộ những đảng viên như chúng tôi cũng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm nêu gương của bản thân nên luôn cố gắng gương mẫu thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ được giao... Phát huy vai trò của người đảng viên, thời gian qua gia đình tôi luôn cố gắng lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Hiện tại, gia đình tôi đang có 50 cây nhãn, 60 cây bưởi đã cho thu hoạch, khoảng 3 năm trở lại đây mỗi năm gia đình tôi thu về khoảng 100 triệu đồng từ trồng cây ăn quả…

Ông Trần Xuân Thiểm, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hà cho biết: Đảng bộ phường Tân Hà hiện có 22 chi bộ trực thuộc, với tổng số 916 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng Quy chế làm việc của cấp uỷ chi bộ mình và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp uỷ viên; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy chế đã đề ra, mỗi quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề một lần và nội dung sinh hoạt tập trung vào các vấn đề thực tiễn gắn với địa phương. Đồng thời, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách theo dõi các chi bộ trực thuộc, nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, phát hiện, kịp thời báo cáo cấp trên và có giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm... Nhờ đó, năm 2020, Đảng bộ phường có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước mỗi cuộc họp Ban chi ủy của Chi bộ chuẩn bị trước các nội dung đưa ra trong cuộc họp về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, những nhiệm vụ chi bộ cần triển khai… Sau đó, Chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, để đảng viên triển khai tuyên truyền đến người dân trong thôn cùng thực hiện… Do có sự đổi mới, tổ chức sinh hoạt nền nếp nên tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ luôn đạt từ 95% trở lên (số đảng viên vắng mặt đều có lý do chính đáng); các đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang hiện có tổng số 39 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. mỗi chi bộ có từ 5 - 9 đảng viên. Các buổi sinh hoạt của các chi bộ đều có sự tham gia của cán bộ đảng viên cấp trên phụ trách đơn vị. Các đảng viên phụ trách không chỉ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên ở cơ sở mà còn có thể trực tiếp giải đáp một số thắc mắc, giải thích rõ hơn về các văn bản cấp trên tới đảng viên trong buổi sinh hoạt. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đây là chủ trương rất sát và đúng, qua đó đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp đối với cơ sở trong việc xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên. Sau khi có sự tham gia của các đồng chí đảng viên phụ trách thì chất lượng và chế độ sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến rõ rệt. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm”.
 
Phạm Yến - Thu Hiền
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: