HOTLINE: 0904 89 4444

Cao Bằng: Kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể năm 2019
(Phương Nam Plus) - Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2019, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) trên địa bàn 04 huyện: Thạch An, Hòa An, Thông Nông và Hà Quảng.
14:36 23-04-2019


Nghề in hoa văn sáp ong của dân tộc Dao Tiền/Caobangtv.vn.

Đây là hoạt động triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê DSVHPVT và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia.

Việc kiểm kê nhằm xác định rõ số lượng, loại hình, nhận diện giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh;  Lập danh mục, đề ra phương án bảo tồn và phát huy giá trị di sản; Lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia; lưu truyền, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Theo kế hoạch, từ tháng 5 - 10/2019, sẽ tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 4 huyện: Thạch An, Hòa An, Thông Nông, Hà Quảng và dự kiến sẽ lựa chọn 02 DSVHPVT tiêu biểu lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia, gồm: Nghề in hoa văn sáp ong của dân tộc Dao Tiền, Nghề dệt thổ cẩm của người Tày Cao Bằng.

Trong quá trình tiến hành kiểm kê, UBND tỉnh Cao Bầng yêu cầu: Các ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ; Các cơ quan chuyên môn và các địa phương chủ động trong việc thành lập các ban kiểm kê DSVHPVT cấp huyện, thành phố; Nhận diện, xác định chính xác giá trị, sức sống của di sản và đề xuất khả năng bảo vệ di sản; Uu tiên kiểm kê DSVHPVT đang bị mai một cần được bảo vệ khẩn cấp.

 
Anh Vũ
Theo Tổ Quốc
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: