HOTLINE: 0904 89 4444

Vĩnh Tường tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa
(Phương Nam Plus) - Huyện Vĩnh Tường là một trong những địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó nhiều di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia.
21:51 07-10-2020
Rà soát, tôn tạo

Theo thống kê của UBND huyện, trên địa bàn Vĩnh Tường hiện có 239 di tích, trong đó, ngoài Đình Thổ Tang đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt còn có 20 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 68 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Các di tích không chỉ có phong cách của kiến trúc truyền thống, bề dày lịch sử hay cảnh quan thiên nhiên đẹp mà còn mang trong mình cả một hệ thống cổ vật, di vật cùng các giá trị di sản văn hoá phi vật thể quý giá.
 
 
Đền Ngự Dội, xã Vĩnh Ninh, trước (góc trên bên phải ảnh) và sau khi được tu bổ, tôn tạo
 
Ông Phí Văn Liệu, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện cho biết: Để quản lý, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị các di tích, phòng đã chủ động thực hiện các thủ tục đề xuất với UBND huyện và phối hợp với các địa phương có di tích, các ngành liên quan lập dự án tu bổ một số đình, chùa trên địa bàn. Phối hợp các ngành chức năng như: Phòng Tài chính lập kế hoạch chủ động nguồn vốn, phòng Kinh tế hạ tầng cùng các các nhà đầu tư tổ chức thiết kế và thi công đúng tiến độ. Nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý, tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định của nhà nước như: Luật Di sản văn hóa, các Nghị định, Thông tư về quản lý di tích lịch sử văn hóa tới các xã, thị trấn. 
 
 
Di tích lịch sử đền Ngòi, xã Lũng Hòa trước khi (góc trái bên trên) và sau khi được tu bổ, tôn tạo

Từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Tường đã tu bổ, tôn tạo, phục hồi khoảng 40 di tích lịch sử văn hóa với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo đã cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương tiêu biểu như: Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Bình Dương được tu bổ, tôn tạo từ nguồn vốn ngân sách hơn 20 tỷ đồng; đình Thổ Tang được tu bổ, tôn tạo với tổng nguồn vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng…
 
Qua trình rà soát, tu bổ di tích, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn tích cực, chủ động kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trong tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích, như: Tự ý tu bổ, tôn tạo, phục hồi khi chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý đảm bảo theo quy định; tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích không đúng Thiết kế bản vẽ thi công được thỏa thuận hoặc tu bổ, tôn tạo, phục hồi hạng mục công trình không có trong nội dung được thỏa thuận...
 
Đẩy mạnh xã hội hóa
 
Có thể thấy, công tác bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa đã luôn được chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, công tác này hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề kinh phí. Nguồn lực về tài chính đầu tư cho chương trình chống xuống cấp di tích của địa phương còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế ở địa phương. Việc lập dự án tu bổ, tôn tạo các di tích cũng gặp khó khăn. Trình tự, thủ tục hồ sơ tu bổ, tôn tạo, mở rộng diện tích di tích, nhất là đối với di tích đã xếp hạng rất phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc giám sát các dự án còn khá lỏng lẻo, chưa có sự giám sát thực tế của cộng đồng, chuyên gia am hiểu về nghiệp vụ nên một số dự án hiệu quả chưa được như mong muốn.
 
 
Đình Môn Trì (xã Vĩnh Thịnh) được đầu tư tu bổ kinh phí 2,2 tỷ đồng huy động từ nguồn xã hội hóa. 

“Với quan điểm mọi di sản văn hóa có được đến ngày nay cũng là nhờ dân, do dân mà có, vì thế để các di sản này tiếp tục “sống” thì công tác xã hội hóa vô cùng cần thiết. Trong điều kiện nguồn lực Nhà nước có hạn, huyện quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm huy động nguồn lực từ mọi tầng lớp nhân dân cho công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức, công tác xã hội tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện trong những năm gần đây được đẩy mạnh, nhận được sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân và các nhà hảo tâm, sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, tổ chức xã hội...”, ông Phí Văn Liệu, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện khẳng định.
 
Nhiều di tích được nhân dân đóng góp xây dựng với số vốn lớn như: Cụm di tích đình, đền, chùa Diệm Xuân (xã Việt Xuân) hơn 40 tỷ đồng; đền Ngự Dội (xã Vĩnh Ninh) gần 40 tỷ đồng; đền Ngòi (xã Lũng Hòa) hơn 30 tỷ đồng; chùa Linh Sơn (xã Lũng Hòa) hơn 20 tỷ đồng; chùa Tùng Vân (Thị trấn Thổ Tang) gần 10 tỷ đồng; đặc biệt công trình đền Liệt sỹ huyện với số vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn xã hội hóa);… Bên cạnh việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử đã xếp hạng, nhiều di tích lịch sử chưa được xếp hạng xuống cấp cũng được chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn xã hội hóa theo đúng quy định như: Chùa An Thọ (xã Chấn Hưng) được đầu tư tu bổ, tôn tạo từ nguồn vốn xã hội hóa hơn 700 triệu đồng...
 
Cùng với việc huy động tối đa nguồn xã hội hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các di tích, địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhận thức cho nhân dân nắm được Luật Di sản văn hóa và các kiến thức, quy định chuyên ngành, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nhất là hướng dẫn, giám sát và quản lý việc trùng tu, tôn tạo các di tích. Xây dựng các chương trình giáo dục về bảo vệ di sản văn hóa cho thế hệ trẻ để họ nâng cao ý thức, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Lê Hoàn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: