HOTLINE: 0904 89 4444

Hỗ trợ kinh phí cho Nghệ nhân văn hóa phi vật thể và CLB dân ca tiêu biểu
(Phương Nam Plus) - HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về hỗ trợ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các CLB dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.
11:32 25-12-2020
 
CLB Trống quân xã Đức Bác, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Ảnh: Thu Hà

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm: Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: Hát Trống quân Đức Bác, hát Tuồng, hát Xoan, hát Ca Trù, hát Văn, hát Chầu Văn, Sịnh Ca, Soọng Cô, Páo Dung (gọi tắt là CLB dân ca tiêu biểu).
 
Các nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể sẽ được hỗ trợ việc thực hành truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Hằng năm hỗ trợ kinh phí cho các CLB dân ca tiêu biểu để sử dụng mua sắm trang thiết bị (âm thanh, loa đài, ánh sáng, phục trang, nhạc cụ, đạo cụ...) và tham gia các hoạt động liên hoan, hội diễn, hội thi, giao lưu.
 
Cụ thể, CLB Trống quân Đức Bác: Năm đầu tiên hỗ trợ 80.000.000 đồng/câu lạc bộ, năm tiếp theo đến hết năm 2025 hỗ trợ 30.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm. Các CLB dân ca tiêu biểu khác: Năm đầu tiên hỗ trợ 50.000.000 đồng/câu lạc bộ, năm tiếp theo đến hết năm 2025 hỗ trợ 15.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.
 
 
Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật hát Soọng cô dân tộc Sán Dìu, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ảnh: Nguyễn Khánh

Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: hỗ trợ bằng mức thưởng một lần theo quy định của Chính phủ đối với Nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

CLB dân ca tiêu biểu phải được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp tỉnh thẩm định và được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định; có ban chủ nhiệm và có ít nhất từ 20 thành viên CLB dân ca tiêu biểu trở lên, có địa điểm tập luyện và quy chế hoạt động theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thực hành diễn xướng và tổ chức truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; sinh hoạt định kỳ, thường xuyên được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa có thẩm quyền xác nhận và tham gia liên hoan, hội diễn, hội thi do ngành văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu, tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu dân ca với các câu lạc bộ trong, ngoài tỉnh.

Việc tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thể hiện sự trọng thị của cộng đồng đối với những người đã không ngừng cống hiến, đóng góp công sức vào việc bảo tồn di sản văn hóa của địa phương, dân tộc. Đối với CLB dân ca không chỉ giúp nâng cao văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống sống mãi trong dân gian.
 
Lê Hoàn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: